Úvod

… KRÁSA A MLADOSŤ SÚ POMINUTEĽNÉ, ALE  JE SKVELÉ, ŽE  MOJA PRÁCA MI DÁVA “MOC”                               ZASTAVIŤ ČAS  … A V  TOM JE ČARO FOTOGRAFIE.

Lolla Fukari, členka APSFR –  Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky

——————————————————————————————————————————–

NOVÁ ZMENA : Od januára 2014 beriem dopredu zálohu 100,- euro na termín na každé fotenie u mňa.

Záloha vo výške 100,- euro je nevratná, ak sa klientka nedostaví na termín, alebo ak ho zruší v deň fotenia. Je však možné 1x preložiť termín, ak dopredu oznámi písomne, že sa nemôže dostaviť na termín,vtedy bude ešte záloha odrátaná od konečnej ceny fotenia. Inak záloha prepadne v prospech fotografa. Uhradením zálohy klient/klientka súhlasí s prepadnutím zálohy, ak sa nedostaví na dohodnutý termín, odsúhlasený v emailovej,alebo písomnej dohode o presnom termíne fotenia. V prípade objednania aj vizáže bude braná záloha aj na vizážistku v hodnote 20,- euro s tými istými podmienkami ako pri zálohe na fotenie. Zálohu je možne uhradiť cez Internet banking, alebo osobne u mňa v ateliéri. Ostatok celkovej sumy sa uhrádza pri samotnom fotení.

Ďakujem za porozumenie, Vaša Lolla.